Behandlingar

Förebyggande tandvård

Vi stödjer dig i din egenvård genom regelbundna munhälsokontroller med intervaller baserat på ditt tandvårdsbehov. Regelbundna besök hos tandläkare eller tandhygienist är en förutsättning för att upprätthålla god munhälsa och munhygien.
Vi hjälper dig att förebygga sjukdomar i munhålan och förhindra sjukdomsutveckling.

Barntandvård

Vi tycker att det är viktigt att barn går regelbundet till tandläkare/tandhygienist för att kunna följa upp bettutveckling och förebygga munsjukdomar. Alla barn och ungdomar 3-24 år erhåller kostnadsfri tandvård. Vid behov ordnar vi besök för hela familjen vid samma tillfälle.

Lagningar

Lagningar handlar i de främsta fallen om karies. Karies klassas som en infektionssjukdom och beror på bakterier som bildar frätande syror på tänderna. Vid kariesangrepp behöver den drabbade ytan och bakterier avlägsnas för att förhindra spridning och förstörelse av tanden. Vi arbetar med tandfärgade, högkvalitativa material.

Rotbehandlingar

Den vanligaste orsaken till att en tand måste rotfyllas är att pulpan i tanden har blivit inflammerad eller infekterad av bakterier. Vid en rotfyllning rengörs tanden och därefter formas och rengörs även rotkanaler som sedan försluts med ett gummimaterial, guttaperka, som skall förhindra att nya bakterier kommer in i roten. Slutligen tillverkas en fyllning eller en krona som ersättning för den skadade tandkronan

Tanduttagningar

Om en tand är så skadad att den inte går att rädda måste den i samråd med patienten tas bort. Efter adekvat bedövning kan tanden försiktigt tas bort med högklassiga instrument.

Protetik

Protetiska arbeten görs för att ersätta omfattande substansförluster och hela tänder. Det kan också göras av rent estetiska skäl.
Vi arbetar med protetik i form av kronor/broar som sätts på egna tänder eller avtagbara proteser. Kronor framställs individuellt så att det passar in i bettet. De fungerar som ett skal över egen tand som cementeras fast. Broar binder samman flera tänder med varandra och kan därmed fylla ut tandluckor.

Tandimplantat

Om man saknar en eller fler tänder så finns det flera sätt att ersätta dem. Med ett tandimplantat kan man få en ersättning som gör att man inte behöver involvera andra tänder

Tandblekning

Tandblekning är ett vanligt sätt att fräscha upp sitt leende. Enligt dagens bestämmelser ska tandblekning alltid göras i samråd med tandvården och en tandläkare måste alltid stå som ansvarig. Efter undersökning av tänder tillverkar vi en personlig gelskena som används vid blekning.

Kostrådgivning

Alla bör få kostrådgivning som en del av tandläkarbesöket. Det menar en internationell forskargrupp knuten till WHO som publicerade sina riktlinjer för barn och vuxna i mars 2015.

Eftersom munnen är en del av kroppen påverkar kosten inte bara tänder och munhälsan. Goda kostråd hos tandläkaren kommer inte bara att innebära friskare tänder utan också ge positiva hälsoeffekter inom andra områden.

Lilla Strandvägen 2
444 31 Stenungsund

Tel 0303-82810
Jourmobil 0730-414251
E-post telefon@tandlakarnahjelm.se